Kontaktní informace

Sídlo společnosti

L.E.T. Optomechanika
Hostivařská 62
102 00 Praha 10
Czech Republic
Tel. +420 274 771 234
letpraha@letpraha.cz

Administrativní podrobnosti

IČO: 48536946
DIČ: CZ48536946
LET nv zpracovává osobní údaje v souladu s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů. Neváhejte nás kontaktovat e-mailem na adrese privacy@let.be pro další informace, dotazy nebo poznámky týkající se našich zásad ochrany osobních údajů.
 

Účely zpracování

Společnost LET nv shromažďuje a zpracovává osobní údaje klientů pro správu zákazníků a objednávek (včetně služeb pro správu zákazníků, sledování objednávek / dodávek, fakturaci, monitorování solventnosti, profilování a zasílání marketingu a personalizované reklamy).
 

Právní důvody pro zpracování

Na základě článku 6.1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů se osobní údaje zpracovávají v rozsahu nezbytném k provedení dohody.
 

Předávání třetím stranám

Je-li pro dosažení předem stanovených cílů nezbytné, osobní údaje klienta budou sdíleny s dalšími společnostmi (skupiny LET) v Evropském hospodářském prostoru, které jsou přímo nebo nepřímo propojeny s LET nv nebo jinými partner ve skupině LET;
LET nv zaručuje, že tito příjemci přijmou nezbytná technická a organizační opatření k ochraně osobních údajů.
 

Doba skladování

Osobní údaje zpracované pro správu zákazníků budou uloženy po dobu, která je nezbytná pro splnění zákonných požadavků (například v oblasti účetnictví).
 

Právo na přístup, opravu, vymazání a omezení, námitky a předávání osobních údajů

Klient má právo kdykoli přistupovat k osobním údajům a může (někdo) je opravit, pokud jsou nesprávné nebo neúplné, smazat je, omezit jejich zpracování a vznést námitky proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, založené na čl. 6.1 písm. e) nebo f), včetně profilování založeného na uvedených ustanoveních.
Dále má klient právo získat kopii (v strukturované, přijatelné a strojově čitelné formě) svých osobních údajů a osobní údaje předávat jiné společnosti.
Pro účely výkonu výše uvedených práv je klient povinen provést následující:
- pošlete e-mail na následující e-mailovou adresu: privacy@let.be
 

Přímý marketing

Klient má právo bezplatně vznést námitky proti jakémukoli zpracování svých osobních údajů pro účely přímého marketingu.
 

Stížnost

Klient má právo podat stížnost u komise pro ochranu osobních údajů (Drukpersstraat 35 1000 Brussels - com@privacycommission.be).
 

Použití cookies

Soubory cookie lze ukládat na pevný disk počítače během návštěvy webových stránek. Soubor cookie je textový soubor, který server webových stránek ukládá do prohlížeče vašeho počítače nebo do mobilního zařízení při návštěvě webových stránek. Cookies nelze použít k identifikaci osob; cookie může identifikovat pouze stroj.

Internetový prohlížeč můžete nastavit tak, aby cookies nebyly přijaty, obdržíte varování při instalaci souboru cookie nebo že soubory cookie budou následně odstraněny z vašeho pevného disku. Můžete to provést pomocí nastavení prohlížeče (pomocí funkce nápovědy). V tomto ohledu si však pamatujte, že některé grafické prvky nemusí být zobrazeny správně nebo že nebudete moci používat určité aplikace.

Používáním našich webových stránek souhlasíte s používáním souborů cookie.

Zde změňte svůj výběr cookies

Změnili jste názor na preferenci souborů cookie? Poté můžete resetovat tuto preferenci níže.

Zde můžete obnovit předvolby souborů cookie.